SGirls Hồ Ngọc Hà Lipstick

$19.95

SKU: N/A Categories: , , ,

Additional information

Weight 2 oz
Colors

𝗡𝗢.𝟭 – 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 – Hồng Tím Đất, 𝗡𝗢.𝟮 – 𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 – Cam Da, 𝗡𝗢.𝟯 – 𝗦𝗘𝗫𝗬 – Cam San Hô, 𝗡𝗢.𝟰 – 𝗦𝗛𝗜𝗡𝗜𝗡𝗚 – Hồng Đất, 𝗡𝗢.𝟱 – 𝗦𝗪𝗘𝗘𝗧 – Hồng Đào, 𝗡𝗢.𝟲 – 𝗦𝗧𝗬𝗟𝗜𝗦𝗛 – Cam Cháy, 𝗡𝗢.𝟳 – 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗙𝗨𝗟 – Đỏ Đất

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SGirls Hồ Ngọc Hà Lipstick”

Your email address will not be published.